Skogsbad Vinnalt

SKOGSBAD- SHINRIN YOKU
Skogsbad dämpar överstimulering från konstgjorda och urbana miljöer och främja avslappning.  

Skogsbad bygger på en långsam promenad/vandring i skogen i två timmar eller mer. Med mobilen avstängd kan du ostört kan ta in omgivningen och vara närvarande här och nu.
Både vetenskapliga studier och vår egen biologi samt sunda förnuft visar oss att skogsbad är ett sätt att balansera det moderna livets krav för att må bra, både fysiskt och psykiskt genom en fördjupad kontakt, i balans med naturen.

Under ett skogsbad upptäcker vi dofter, ljud och känslor som vår tids leverne stängt av för oss. 
NATUREN har en egen frekvens 7,83hz (Schumann resounance), det är jordmagnetiska fältets frekvens. Hjärnan hamnar i samma frekvens vid skogsbad och därmed blir det en vila för oss.

”Som att låta våra kroppar och hjärna stämmas av naturens egen stämgaffel”. 
Skogsbadsvandringen skiljer sig på flera sätt från den vanliga naturvandringen i skog och mark. Vi saktar ner vårt tempo betydligt och får guidade förslag till en närvaro med upplevelser som öppnar våra sinnen på ett nytt vis. 

Gradvis gör vi oss mer tillgängliga för naturens läkande inverkan, en upplevelse och process som sker på flera plan.  
Detta är vägen till skogsbad- att bjuda in naturen som medicin och vägen till läkande eller

som förebyggande för din fortsatta hälsa.

Effekterna av skogsbad är: (bevisad forskning av Yoshifumi Miyazaki)

  • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antalet naturliga mördarceller (NK) som har till uppgift att bekämpa infektioner och tumörer.

  • Ökad avkoppling till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.

  • Sänkning av blodtrycket efter endast 15 min.

  • Bibehållen effekt med sänkt blodtryck i 5 dagar efter fyra timmar skogsbad.

  • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande.

  • Stresshormonet kortisol sjunker.

  • Positiva effekter på vår mentala hälsa.

  • Motverkar vårt ”naturunderskott”.

  • Öppnar upp våra sinnen.

  • Sjukdomsförebyggande och återhämtning.

Skogsbad

I skogen minskar stressen, vi mår bättre och blir friskare, men ändå verkar vi ha glömt hur man gör för att ”bara vara” i skogen.

Natur- och skogsterapiguidning baseras på en japansk metod som heter Shinrin Yoku.

Det betyder ungefär skogsbad och har funnits sedan 80-talet. 

Shinrin Yoku växte fram som en reaktion på vårt allt mer stressade samhälle och den försämrade hälsa som människor kan få av att leva i ett högt tempo i en miljö med för många intryck.