Effekterna av skogsbad är: 

  • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antalet naturliga mördarceller (NK) som har till uppgift att bekämpa infektioner och tumörer.

  • Ökad avkoppling till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.

  • Sänkning av blodtrycket efter endast 15 min.

  • Bibehållen effekt med sänkt blodtryck i 5 dagar efter fyra timmar skogsbad.

  • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande.

  • Stresshormonet kortisol sjunker.

  • Positiva effekter på vår mentala hälsa.

  • Motverkar vårt ”naturunderskott”.

  • Öppnar upp våra sinnen.

  • Sjukdomsförebyggande och återhämtning

 

Att det är helande att ta ett skogsbad, det vill säga låta sig översköljas av skog och natur, 

är faktiskt inte bara en känsla utan vetenskapligt bevisat. 

När du är i naturen aktiveras det parasympatiska nervsystemet som hjälper kroppen att återhämta sig. 
Skogens fraktaler – det upprepande mönster som växternas blad och grenverk helt naturligt har – har en lugnande effekt. Dessutom avger träd en sorts nfektionsskyddande molekyler som kallas phytoncider.

 

Ett besök i älgstugan

gallery/89814419_10220055102915497_4735244771470082048_o

Bevisad forskning av skogsbad